ได้รับข้อเสนอ

ชิ้นส่วนอะไหล่แท้

  • ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถูกออกแบบโดยไฮเดลเบิร์ก เพื่อเครื่องจักรไฮเดลเบิร์ก
  • การให้คำปรึกษาทางเทคนิคจากแผนกบริการ ด้านชิ้นส่วนอะไหล่

ไม่มีอะไรแกร่งกว่าของแท้ดั้งเดิม

มีเพียงชิ้นส่วนอะไหล่แท้ดั่งเดิมเท่านั้นที่จะได้รับประกัน และมั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนนั้นๆ ได้ถูกออกแบบ บนพื้นฐานของการออกแบบด้วยมาตรฐานสูงสุดให้เหมาะสม เพื่อประกอบเป็นเครื่องจักรไฮเดลเบิร์ก ที่พร้อมจะผลิตผลงานคุณภาพให้กับคุณ ซึ่งในแต่ละเครื่องจักร เราได้รวบรวมรายการชิ้นส่วนอะไหล่ ของแต่ละเครื่องโดยเฉพาะ ในรูปแบบของสื่อข้อมูลซีดีรอม“Machine Components Scout” ที่ได้รับการออกแบบให้ง่ายต้องการค้นหาชิ้นส่วนอะไหล่ที่คุณต้องการ โดยแท้จริงแล้วท่านยังสามารถ คิดคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นรายปี เพื่อควบคุมต้นทุนที่ต้องการให้เหมาะสมเกี่ยวกับการวางแผนใช้ชิ้นส่วน อะไหล่แท้รับประกัน พวกเราทีมงานฝ่ายบริการไฮเดลเบิร์ก พร้อมนำเสนอรูปแบบสัญญาจัดซื้อ ชิ้นส่วนอะไหล่ตามความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*