ได้รับข้อเสนอ

Prinect ซอฟต์แวร์อัจฉริยะในการขับเคลื่อนโรงพิมพ์ไปสู่ความเป็น Smart Print Shop

ทุกวันนี้โรงพิมพ์ต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป งานพิมพ์มีความหลากหลายมากขึ้น ยอดพิมพ์สั้นลง ระยะเวลาส่งมอบงานเร็วขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ในขณะที่ราคางานพิมพ์มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น นอกจากนี้โรงพิมพ์ยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในการผลิต ซึ่งในสถานะการณ์ปัจจุบันนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะรักษาความสามารถในการทำกำไร โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจและกระบวนการผลิต ดังนั้นการปรับตัวสู่ความเป็น Smart Print Shop จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้

Prinect
ซอฟต์แวร์อัจฉริยะในการขับเคลื่อนโรงพิมพ์ไปสู่ความเป็น Smart Print Shop

Prinect ซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงาน รวมทั้งประมวลผลเพื่อวิเคราะห์และรายงานผลการทำงานของทุกแผนกในโรงพิมพ์ของคุณเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาไปสู่ความเป็น Smart Print Shop

Prinect ทำให้การทำงานในแต่ละขั้นตอนการพิมพ์เป็นไปอย่างอัตโนมัติ เกิดการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีในส่วนของการพิมพ์ออฟเซทและการพิมพ์ดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ Prinect รองรับงานพิมพ์ได้หลากหลายทั้งงานคอมเมอร์เชียล งานบรรจุภัณฑ์และงานฉลาก

Prinect สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ จากการผลิตได้อย่างแม่นยำและนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต ทำให้คุณสามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ Prinect ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการต่างๆ ของลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าต้องการแก้ไขข้อมูลต่างๆ หรือมีเปลี่ยนแปลงความต้องการใดๆ โรงพิมพ์สามารถปรับเปลี่ยนแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้าโดยยังคงประสิทธิภาพการพิมพ์สูงสุดทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและทำให้โรงพิมพ์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้นต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณวีรนุช บารมีรังสิกุล
โทร +662 6106219
อีเมล weeranuch.barameerungsikul@heidelberg.com

ต้องการให้ทีมงานไฮเดลเบิร์กติดต่อกลับ
แบบฟอร์ม แจ้งข้อผิดพลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*