ได้รับข้อเสนอ

Whitepaper.

LE UV/LED UV.

เทคโนโลยี LE UV และ LED UV
สร้างโอกาสใหม่การพิมพ์ด้วยแอพพลิเคชั่นการพิมพ์ที่หลากหลาย

ด้วยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้โรงพิมพ์ของคุณสามารถมีความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคตได้อย่างไร?
และเทคโนโลยีใดที่เหมาะสำหรับโรงพิมพ์คุณ?

เชิญศึกษาได้จากเอกสาร Whitepaper:

  • เทคโนโลยี LE UV และ LED UV ทำงานอย่างไร
  • เทคโนโลยีใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโรงพิมพ์ของคุณ
  • ไฮเดลเบิร์กจะช่วยคุณได้อย่างไร

{{ media.alt }}

ดาวน์โหลดเอกสาร

โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ – คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทันที

เอกสาร Whitepaper
แบบฟอร์ม แจ้งข้อผิดพลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*