ได้รับข้อเสนอ

ระบบ DryStar LED

  • ระบบ DryStar LED จากไฮเดลเบิร์ก - เป็นระบบอบแห้งแบบ LED ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
    สามารถติดตั้งได้กับเครื่องพิมพ์สปีดมาสเตอร์ CX 75, XL 75, CD 102, CX 102, SX 102 และ XL 106
  • สามารถเลือกติดตั้งได้แบบบาร์เดียวที่หน่วยรับกระดาษ จนไปถึงระบบที่ใช้ได้หลายบาร์
  • เป็นการทำให้แห้งที่มีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยความเร็วในการผลิตสูงสุดที่ 18,000 แผ่นต่อชั่วโมง
  • การใช้พลังงานต่ำที่สุดด้วยระบบการปรับขนาดอัตโนมัติ (Auto Format Setting - AFS)
    และระบบเปิดปิดอัตโนมัติ (Instant on / off system - IOOS)
  • เทคโนโลยีที่ใช้อุปกรณ์กึ่งตัวนำที่ทันสมัยที่สุด พร้อมกับการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถใข้งานได้ถึง 25,000 ชั่วโมง

ถึงแม้ว่าจะเป็นงานพิมพ์ที่มีพื้นที่พิมพ์มาก ระบบยูวีแบบ LED ที่ออกแบบโดยไฮเดลเบิร์ก จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ของการแห้งตัวในการพิมพ์ที่ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์โดยใช้หมึกและน้ำยาเคลือบยูวี LED แบบไวแสงสำหรับการพิมพ์ออฟเซ็ทแบบป้อนแผ่น

ด้วยระบบทำงานที่มีการใช้พลังงานต่ำสุดโดยยังสามารถผลิตงานพิมพ์ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีการลดการใช้พลังงานลงเกือบเป็นศูนย์ในขณะเครื่องหยุดทำงานและการปรับตั้งเครื่องพิมพ์ ในขั้นตอนที่มีการป้อนข้อมูลขนาดกระดาษที่โต๊ะควบคุม Prinect Press Center ระบบจะทำการปรับตั้งขนาดการใช้งาน LED โดยอัตโนมัติตามขนาดของงานพิมพ์ทั้งแนวซ้ายขวาและความสั้นยาวของขนาดงานพิมพ์จริง ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานได้อีกถึง 30% ในระหว่างการผลิตงานพิมพ์

แสงที่ปล่อยออกมาได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีเลนส์คู่ ระยะห่างระหว่างวัสดุที่ใช้พิมพ์กับระบบยูวีแบบ LED ช่วยลดการป้อนความร้อนที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวให้น้อยที่สุด อีกทั้งยังทำให้การพิมพ์เป็นไปได้อย่างราบเรียบตลอดการพิมพ์งาน

Heidelberg DryStar LED

LE UV Process for Commercial Printing.

A ground-breaking solution for the A3 format, too.

Read more

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*