วงจรนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มที่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด

การสื่อสารระหว่างไฮเดลเบิร์กและลูกค้ามุ่งไปสู่รูปแบบเฉพาะเจาะจงและผ่านช่องทางดิจิทัล

  • วงจรนวัตกรรมมีระยะเวลาสั้นลงและต้องการใช้วิธีการสื่อสารแบบใหม่แก่ลูกค้า
  • ไฮเดลเบิร์กมุ่งเน้นในสิ่งใหม่ๆ ในแนวคิดการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Virtual และกิจกรรมในระดับภูมิภาค
  • “Innovation Week” จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมและมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัล
  • การเข้าร่วมงาน drupa ในปีหน้าได้ถูกยกเลิกเนื่องจากผลกระทบของ Covid-19