ติดต่อ

ได้รับข้อเสนอ

Heidelberg Team in Thailand

Surasit_

Surasit Ruengjaratphiphat
Managing Director โทรศัพท์ +66 2 6106200
แฟ็กซ์ +662 610 6299

Pracha_

Pracha Inphonlek
Head of Lifecycle Operations โทรศัพท์ +66 2 6106140
แฟ็กซ์ +662 610 6299

Lertluk_

Lertluk Chomnanmoh
Head of Human Resources โทรศัพท์ +66 2 6106115
แฟ็กซ์ +662 610 6299

Pattamon_

Pattamon Chach-chaval
Head of Finance โทรศัพท์ +66 2 6106120
แฟ็กซ์ +662 610 6299

Woraphop_

Woraphop Tantiwanichchakorn
Product Specialist – Digital / Prinect โทรศัพท์ +66 2 6106192
แฟ็กซ์ +662 610 6299

Isara_

Isara Suyavech
Product Specialist – Sheetfed โทรศัพท์ +66 2 6106171
แฟ็กซ์ +662 610 6299

Phonganan_

Phonganan Srimongkhonthaworn
Product Specialist – Postpress โทรศัพท์ +66 2 6106198
แฟ็กซ์ +662 610 6299

Gabriele

Gabriele Laschet
Product Specialist – Lifecycle โทรศัพท์ +66 2 6106163
แฟ็กซ์ +662 610 6299

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*