ได้รับข้อเสนอ

Heidelberg Team in Thailand

Surasit_

Surasit Ruengjaratphiphat
Managing Director โทรศัพท์ +66 2 6106200
แฟ็กซ์ +662 610 6299

Pracha_

Pracha Inphonlek
Head of Lifecycle Operations โทรศัพท์ +66 2 6106140
แฟ็กซ์ +662 610 6299

Woraphop_

Woraphop Tantiwanichchakorn
Product Specialist – Digital / Prinect โทรศัพท์ +66 2 6106192
แฟ็กซ์ +662 610 6299

Isara_

Isara Suyavech
Product Specialist – Sheetfed โทรศัพท์ +66 2 6106171
แฟ็กซ์ +662 610 6299

Phonganan_

Phonganan Srimongkhonthaworn
Product Specialist – Postpress โทรศัพท์ +66 2 6106198
แฟ็กซ์ +662 610 6299

pisgahbuan-gonmei

Pisgahbuan Gonmei
Head of Lifecycle Solutions & Lifecycle Operations โทรศัพท์ +66 2 6106130
แฟ็กซ์ +662 610 6299

chalermchai-tiyapisanupaisarn

Chalermchai Tiyapisanupaisarn
Product Specialist – Lifecycle Solutions โทรศัพท์ +66 2 6106143
แฟ็กซ์ +662 610 6299

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*