ติดต่อ

ได้รับข้อเสนอ

ไฮเดลเบิร์กจับมือกับพันธมิตรผู้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์เปิดตัวโซลูชั่นการผลิตงานบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
โดยแพลตฟอร์มเว็บทูแพ็ค (web-to-pack) ที่สมบูรณ์แบบในประเทศจีน

26/04/2562

• แพลตฟอร์ม web-to-pack บนคลาวด์ได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกของโลกในงาน Print China
โดยจัดแสดงระบบการทำงานแบบใหม่ “boxuni” ที่ช่วยให้กระบวนการผลิตงานบรรจุภัณฑ์ง่ายขึ้น
มีประสิทธิภาพสูงและครอบคลุมทั้งด้านการบริหารต้นทุนและการผลิตงานพิมพ์เฉพาะบุคคล พร้อมจัด
ส่งงานได้อย่างรวดเร็ว

• ผู้ผลิตงานพิมพ์ ดีไซน์เนอร์ซึ่งออกแบบงานและลูกค้าต่างได้รับประโยชน์สูงสุด

• โรงพิมพ์เซียนจุนลอง (Xianjunlong) เลือกใช้เครื่องพิมพ์ดิจิทัลรุ่น Primefire 106 เพื่อตอบรับตลาด
งานบรรจุภัณฑ์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

• การพิมพ์โดยระบบดิจิทัลโดยเครื่องพิมพ์รุ่น Primefire 106 รองรับโมเดลธุรกิจการพิมพ์ที่ขับเคลื่อนโดย
ระบบดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

ไฮเดลเบิร์กจับมือกับพันธมิตรธุรกิจ บริษัท เซียนจุนลอง คัลเลอร์พริ้นติ้ง ผู้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ระดับแนวหน้าที่มีโรงพิมพ์
ตั้งอยู่ที่เมืองเฉินเจิ้น ประเทศจีนได้เปิดตัวโซลูชั่นการผลิตงานกล่องบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นการทำงานโดยระบบการผลิตอย่าง
ครบวงจรรูปแบบใหม่ boxuni บนแพลตฟอร์มเว็บทูแพ็ค (web-to-pack) ที่สมบูรณ์แบบครั้งแรกของโลก รวมทั้งโซลูชั่น
การผลิตด้วยระบบดิจิทัลที่ตอบโจทย์งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์สำหรับทั้งการออกแบบงานและการสั่งผลิตงานพิมพ์กล่อง
สำหรับเฉพาะบุคคลได้หลากหลายสไตล์

รูปแบบธุรกิจใหม่นี้เชื่อมต่อกระบวนการทำงานระหว่างดีไซน์เนอร์ซึ่งออกแบบงาน ลูกค้าผู้ซื้องานพิมพ์และโรงงานผู้ผลิต
ด้วยที่สุดแห่งเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบให้กับลูกค้า พร้อมความรู้ ความสามารถของผู้ความเชี่ยวชาญจากไฮเดลเบิร์ก
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจบรรจุภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ของประเทศจีน ในฐานะ
ที่เป็นพันธมิตรรายแรกของไฮเดลเบิร์ก ที่จะผลิตสินค้าโดยระบบ boxuni โรงพิมพ์เซียนจุนลองได้วางรากฐานสายการผลิต
งานบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรโดยแพลตฟอร์มเว็บทูแพ็ค (web-to-pack) โดยเริ่มจากแพลตฟอร์มออนไลน์บนคลาวด์เข้าสู่
สายการผลิต จนเข้าสู่ระบบการพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดิจิทัลรุ่น Primefire 106 จนแล้วเสร็จในส่วนงานหลังการพิมพ์ โดย
ไฮเดลเบิร์กได้จัดแสดงแพลตฟอร์มการทำงานออนไลน์รูปแบบใหม่นี้ในงาน Print China ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองกวางดง
ระหว่างวันที่ 9 – 13 เมษายนที่ผ่านมา

สายการผลิตบนแพลตฟอร์มเว็บทูแพ็ค (web-to-pack) ด้วยระบบการทำงานแบบใหม่ boxuni มอบคุณประโยชน์
สูงสุดให้กับทั้งโรงพิมพ์ ดีไซน์เนอร์ซึ่งออกแบบงานและลูกค้า

ไฮเดลเบิร์กส่งมอบความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์พริ้นเน็คท์และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อการพิมพ์งานกล่อง
บรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย รูปแบบธุรกิจใหม่ได้ดึงดูดความสนใจของทั้งดีไซน์เนอร์ซึ่งออกแบบงาน
ตลอดจนลูกค้า และผู้ผลิตงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ให้ก้าวเข้าสู่แพลตฟอร์มเดียวกัน

บรรดาดีไซน์เนอร์ซึ่งออกแบบงานได้เข้าถึงงานออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์มากถึง 12,000 ชิ้นงาน และมีแนวโน้ม
จะเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การออกแบบงานบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบงานแบบเฉพาะบุคคลทำได้ง่าย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและช่วยในการบริหารต้นทุนได้เป็นอย่างดี บรรดาลูกค้างานพิมพ์บรรจุภัณฑ์สามารถสั่งผลิตงานพิมพ์
บรรจุภัณฑ์ได้ทางออนไลน์ ผลิตงานบรรจุภัณฑ์แบบเฉพาะบุคคลได้และผลิตได้แม้ยอดพิมพ์จะมีจำนวนน้อย
โรงพิมพ์เซียนจุนลองจะผลิตโดยระบบอัตโนมัติ
และจัดส่งให้ลูกค้าได้ตามความต้องการ

เครื่องพิมพ์ดิจิทัลรุ่น Primefire 106 ของไฮเดลเบิร์ก เป็นการพิมพ์ระบบดิจิทัลสำหรับขนาดงาน B1 ในระดับอุตสาหกรรม
เป็นครั้งแรกในประเทศจีน และเป็นการผลิตงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์แบบออนไลน์โดยเริ่มต้นจากการออกแบบงานจนถึงการ
สั่งผลิตงานพิมพ์

โรงพิมพ์เซียนจุนลองเป็นบริษัทที่มีกระบวนการผลิตงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์กล่องบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ระบบดิจิทัลในทุก
ขั้นตอนการผลิตอย่างครบวงจร จนถึงการทำงานในขั้นตอนสุดท้ายที่ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท มาสเตอร์เวิร์ค ผู้ผลิต
เครื่องและอุปกรณ์หลังพิมพ์ชั้นนำของโลก อาทิ ระบบปั๊มฟอยล์ การเคลือบด้วยระบบดิจิทัลและเครื่องปั๊มตัด

ไฮเดลเบิร์ก – ผู้บุกเบิกการผลิตงานโดยระบบดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไฮเดลเบิร์กบุกเบิกการผลิตงานโดยระบบดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ของประเทศจีน
ขั้นตอนต่อไปคือการส่งมอบรูปแบบการผลิตแบบใหม่นี้ให้โรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศจีนให้ได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์
และการบริการก้าวเข้าสู่แพลตฟอร์มระบบการทำงานแบบใหม่นี้ นับเป็นครั้งแรกที่ผู้ผลิตในประเทศจีนสามารถใช้แพลตฟอร์ม
บนคลาวด์ในการผลิตงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ด้วยกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติมาตรฐานสูง
“นับเป็นครั้งแรกที่ไฮเดลเบิร์กจับมือเป็นพันธมิตรธุรกิจกับลูกค้า และร่วมลงทุนสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ที่จะขับเคลื่อนการ
เติบโตตลาดงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบความคุ้มค่าจากการลงทุนให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นด้วยการสร้าง
คุณประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมโดยใช้ระบบดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โรงพิมพ์เซียนจุนลอง เลือกที่จะลงทุนเครื่องพิมพ์
ระบบดิจิทัลรุ่น Primefire 106 ของไฮเดลเบิร์กเพื่อตอกย้ำความสำคัญของระบบการพิมพ์แบบดิจิทัลในระดับอุตสาหกรรม
เพื่อจะสร้างรูปแบบโมเดลธุรกิจแนวใหม่ต่างๆ” ศ.ดร. อูลริช เฮอร์แมน สมาชิกกรรมการบริหารบริษัท และยังดำรงตำแหน่ง
ประธานบริหารธุรกิจดิจิทัลของไฮเดลเบิร์กกล่าว

“เราคาดหวังว่าแพลตฟอร์มเว็บทูแพ็ค (web-to-pack) ที่ใช้ระบบ boxuni
จะช่วยพัฒนาตลาดงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ในประเทศจีน
และในอนาคต ดีไซน์เนอร์ ลูกค้าและผู้ผลิตงานพิมพ์ จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติที่มี
มาตรฐานสูงที่จะลดจุดผิดพลาดในกระบวนการทำงาน และลดขั้นตอนการติดต่อประสานงานในแต่ละส่วน เราเลือกใช้รูปแบบ
ธุรกิจระบบดิจิทัลแบบใหม่นี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราสามารถใช้เครื่องพิมพ์รุ่น Primefire อย่างเต็มศักยภาพการผลิตของเครื่อง
และควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ” มร.ซวง หนึ่งในคณะกรรมการบริหารของบริษัทเซียนจุนลองคัลเลอร์พริ้นติ้ง กล่าว

งาน Open House ที่โรงพิมพ์เซียนจุนลองได้จัดแสดงห่วงโซ่คุณค่าของสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ระบบดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ไฮเดลเบิร์กร่วมกับโรงพิมพ์เซียนจุนลองจัดงานแสดงสินค้าในช่วงเวลาเดียวกันกับงาน Print China โดยผู้เข้าชมงาน
ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดินทางไปยังโรงพิมพ์ที่ตั้งอยู่ในเมืองเฉินเจิ้นเพื่อเข้าชมการผลิตงานบรรจุภัณฑ์ ผู้เข้าชมงาน
ต่างประทับใจกับผลงานการผลิตงานพิมพ์งานบรรจุภัณฑ์ระบบดิจิทัลอย่างครบวงจรตั้งแต่การเริ่มออกแบบงานกล่องบรรจุภัณฑ์
แบบเฉพาะบุคคลไปจนถึงการสั่งผลิตด้วยระบบการทำงานแบบใหม่เว็บทูแพ็คและพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดิจิทัลรุ่น
แบบเฉพาะบุคคลไปจนถึงการสั่งผลิตด้วยระบบการทำงานแบบใหม่เว็บทูแพ็คและพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดิจิทัลรุ่น
เซียนจุนลองในครั้งนี้มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 1,000 คน

“ประเทศจีนเป็นตลาดบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงกว่า 30 ล้านยูโรและ
มีอัตราการเติบโตต่อปีเพิ่มขึ้นประมาณ 5%” มร. สเตฟาน เพล้นซ์ สมาชิกคณะกรรมการบริหารที่รับผิดชอบงานในส่วน
เทคโนโลยีดิจิทัลของไฮเดลเบิร์กกล่าว “ประเทศจีนเล็งเห็นความต้องการในการผลิตงานพิมพ์ยอดสั้นและการผลิตงาน
บรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมที่เป็นงานเฉพาะบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเครื่องพิมพ์ Primefire 106 เป็นเครื่องพิมพ์ที่ตอบโจทย์
ความต้องการนี้ได้อย่างสมบูรณ์ เราตระหนักว่านี่คือก้าวต่อไปของแนวโน้มความต้องการที่จะสร้างแรงกระตุ้นให้มีการ
ขยายการเติบโตในส่วนของตลาดการพิมพ์งานบรรจุภัณฑ์โดยระบบดิจิทัล” มร. สเตฟาน เพล้นซ์กล่าวสรุป

เราสามารถช่วยคุณในด้านใด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลจากคุณ และเพื่อที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว โปรดกรอกข้อมูลดังนี้*