OEE jest kluczowym wskaźnikiem efektywności, który pozwala ocenić, jak efektywnie wykorzystany jest w praktyce dany system produkcyjny.

Oblicza się go ze składowych: dostępność, wydajność i jakość.

Średnia OEE dla wszystkich klas formatowych wynosi obecnie około 20%, a nawet dla maszyny Speedmaster XL 106 generacji Push to Stop przy średnim OEE na poziomie 27% jest jeszcze duży potencjał do wykorzystania, ponieważ możliwy do osiągnięcia OEE leży znacznie wyżej.

Dowodzą tego maszyny klasy Speedmaster, które osiągają OEE na poziomie 50% i więcej. W najbliższych latach oczekiwane jest podwojenie średniej produktywności.

Już dziś użytkownicy maszyn klasy Speedmaster są w stanie wydrukować 90 milionów arkuszy rocznie.

Wykorzystać potencjał: optymalizacja żółtego zakresu jest naszym celem.

Aby zwiększyć wskaźnik OEE maszyny należy aktywować dostępny potencjał.

Około połowy tego potencjału jest uwarunkowana technicznie (szara belka na wykresie). Jednak techniczne ulepszenia nie zawsze przynoszą sukces – możliwy jest on tylko wówczas, gdy jednocześnie zoptymalizowane zostaną aspekty organizacyjne.

Druga połowa potencjału odnosi się do procesów i obsługi (żółta belka na wykresie). Właśnie na tym koncentruje swoje działania firma Heidelberg.

Usprawnienie procesów i rozwiązania uniezależniające od operatora dzięki filozofii Push to Stop wpływają bezpośrednio na OEE.

Usprawnienia, które wpływają na żółtą belkę, czyli koncentrują się na procesach i operatorze, mają bezpośredni wpływ na OEE. Właśnie tutaj znajduje się największy potencjał do wykorzystania.

Speedmaster generacji 2020 z Push to Stop, rozbudowaną automatyzacją procesów i inteligentnymi systemami asystującymi umożliwia jeszcze sprawniejsze nawigowane i autonomiczne drukowanie. Inteligencja maszyny minimalizuje wpływ operatora na wydajność. Produktywność rośnie, procesy przebiegają szybciej, można je planować i powtarzać. Operator jest prowadzony przez poszczególne procesy przez nowoczesny i atrakcyjny interfejs i może sprostać rosnącym wymaganiom związanym z pracą.

To właśnie Push to Stop na nowo definuje potencjał OEE dla wszystkich modeli maszyn klasy Speedmaster.

Przydatne linki

Heidelberg Subscription.

Odkryj nowy model kontraktowy Heidelberga.

Serwis Hotline.

Pod numerami telefonów: (22) 57-89-260 (Prepress) i (22) 57-89-252 (Press) dyżurują pracownicy, którzy służą konsultacją i fachową poradą, a także przyjmują zgłoszenia serwisowe.

Oryginalne części serwisowe.

Stała jakość, wyjątkowa niezawodność i najlepsze materiały: nic nie jest tak dobre jak oryginał.

Jak możemy ci pomóc?

Czekamy na Twoją wiadomość. Aby móc szybko zareagować na Twoją prośbę, potrzebujemy pewnych informacji. * Te pola są wymagane.