Επικοινωνία

Απόκτηση προσφοράς

Ολική Διαχείριση Παραγωγής

Στις καθημερινές συνθήκες παραγωγής, οι διαδικασίες γίνονται ξεπερασμένες, παραβλέποντας πολλές φορές τις δυνατότητες των ανθρώπων και του εξοπλισμού. Συνήθως δεν εξαντλούνται οι δυνατότητες του εξοπλισμού και δημιουργείται κενό μεταξύ της τεχνολογίας και της γνώσης του προσωπικού.

Η εταιρία μας, έχει την απαραίτητη εμπειρία, γνώση και εργαλεία για να σας παρέχει ειδικά προγράμματα βελτίωσης της παραγωγής και της ποιότητας.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

  • Προετοιμασία Παραγωγής
  • Διαχείριση Χρώματος
  • Διαχείριση Υλικών
  • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
  • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης
  • Ανάλυση Κόστους
  • Επιχειρηματική Ανάπτυξη
  • Πιστοποίηση Ποιότητας

περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πωλήσεων της εταιρείας (2102805511) ή να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο πωλητή της περιοχής σας.

Περισσότερες πληροφορίες

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.