Επικοινωνία

Απόκτηση προσφοράς

Προεκτύπωση & Λογισμικό

Προεκτύπωση

Ένα σύστημα εγγραφής εκτυπωτικών πλακών, για ν' ανταπεξέλθει στην μακρόχρονια χρήση και να παίξει το δικό του ρόλο στην οικονομική επιτυχία μιας επιχείρησης πρέπει να είναι καλά εξοπλισμένο ώστε να μπορεί να χειριστεί τις υψηλές απαιτήσεις του λιθογραφείου. Τα κορυφαίας τεχνολογίας συστήματα Computer - to- Plate (CTP) της Heidelberg, αποτελούν τα πλέον σημαντικά εργαλεία διασφάλισης και αύξησης της παραγωγικότητας σε χιλιάδες λιθογραφεία σε όλο τον κόσμο. Σε συνδυασμό με τις μηχανές εκτύπωσης η απόδοση των συστημάτων της Heidelberg αποτελούν παράγοντα σίγουρης επιτυχίας. Εξαιρετικής ποιότητας, αντοχής, αξιοπιστίας και τέλεια ενσωμάτωση στη ροή εργασίας. περισσότερα

Λογισμικό

Η Heidelberg είναι ο μόνος κατασκευαστής λογισμικού που ενσωματώνει και διαχειρίζεται όλες τις διαδικασίες παραγωγής εκτυπώσεων. Το σύστημα Prinect καλύπτει όλες τις διαδικασίες, από τη διαχείριση του λιθογραφείου, τις online συνδέσεις πελατών, τη ροή εργασιών στην προεκτύπωση και την ψηφιακή εκτύπωση έως την βελτιστοποίηση της προετοιμασίας, τη χρωματική διαχείριση, τον έλεγχο ποιότητας, το χειρισμό της μηχανής και μια σειρά υπηρεσιών όπως τον έλεγχο και τον προϋπολογισμό του κόστους, τη διαχείριση των πρώτων υλών κ.α. περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.