Επικοινωνία

Απόκτηση προσφοράς

Παραγωγικές Λύσεις

Εμφανιστήρια, Glunz & Jensen: Εμφανιστήρια υψηλής ποιότητας και αντοχής του οίκου Glunz & Jensen όπως η σειρά Raptor για φωτοπολυμερικούς τσίγκους , η σειρά Interplater για θερμικούς τσίγκους και τέλος οι συσκευές γομαρίσματος για τσίγκους τελευταίας γενιάς Chem – Free (χωρίς χημικά), με την επωνυμία CP σε πλάτoς 85 και 120 εκ. και πολλά άλλα περισσότερα.

Φυλλομετρητικά, Vacuumatic: Εάν χρειάζεστε συσκευές μέτρησης φύλλων ή διαχωρισμού παρτίδων, δεν θα μπορέσετε να βρείτε καμία συσκευή που να μπορεί να μετρήσει καλύτερα και ακριβέστερα, από τις συσκευές Vacuumatic. Κάνεις άλλος πέρα από την Vacuumatic, δεν μπορεί να προσφέρει την ίδια ποικιλία τεχνολογίων μέτρησης με: πείρο και λεπίδα, με περιστροφή, με δίσκο, οπτικά, όλα κατασκευασμένα από τον οίκο Vacuumatic περισσότερα.

Περισσότερες πληροφορίες

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.