Επικοινωνία

Απόκτηση προσφοράς

Εκτύπωση Ετικετών

Επικεντρωμένη στην μεγιστοποίηση της ωφέλειας των πελατών, η Gallus δεσμεύεται να διασφαλίσει ευελιξία στις μεθόδους εκτύπωσης και επεξεργασίας, με τον αρθρωτό σχεδιασμό, την ανοικτή αρχιτεκτονική του εξοπλισμού της και τη χρήση τεχνολογίας state-of-the-art. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλής απόδοσης και υψηλής ποιότητας πιεστήρια παραγωγής ετικετών. περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.