Επικοινωνία

Απόκτηση προσφοράς

Σέρβις

Στη Heidelberg Hellas, πιστεύουμε ότι ο εξοπλισμός από μόνος του δεν αρκεί για την επιτυχία και την ευημερία μιας επιχείρησης. Η τεχνική υποστήριξη είναι θεμελιώδης παράγοντας που εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία κι απόδοση του εξοπλισμού.

Για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε στελεχώσει το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης με άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς. Με άλλα λόγια οι τεχνικοί μας υφίστανται συνεχείς εκπαιδεύσεις με στόχο πάντα τον εμπλουτισμό των εμπειριών τους αλλά και της προσωπικότητάς τους. Όλοι οι τεχνικοί μας είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορούν να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στο χώρο σας ή εξ' αποστάσεως.

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.