Επικοινωνία

Απόκτηση προσφοράς

Σέρβις & Αντ/κά

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες που παρέχουμε, εγγυώνται τη μέγιστη σταθερότητα και αξιοπιστία της παραγωγής. Στη Heidelberg Hellas, σας προσφέρουμε γρήγορη, αποτελεσματική και αξιόπιστη πρόσβαση στην τεχνογνωσία μας και σε όλα τα γνήσια ανταλλακτικά. Μπορούμε να διορθώσουμε τα σφάλματα πολύ γρήγορα. Μπορούμε να παραδώσουμε άμεσα τα ανταλλακτικά που χρειάζεστε.

Δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες μας, που συνεχώς εξελίσσονται, βελτιστοποιούμε συνεχώς τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε στην παροχή των υπηρεσιών μας, προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα και ταχύτητά τους.

Στόχος μας, είναι να εγγυηθούμε τη μέγιστη σταθερότητα και την αξιοπιστία της παραγωγής σας.

How can we help you?

We look forward to your message. In order to be able to react quickly to your request, we need some information. *These fields are required.