Jump to Navigation

วิธีการซื้อขาย
เครื่องพิมพ์มือสอง(ตอนที่ 2)

Remanufactured
คำพ้องของคำนี้คือ "Rebuilt" ซึ่งน่าจะแปลว่า รื้อออกมา หลังจากนั้นก็นำมาประกอบขึ้นมาใหม่  แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลาย ๆ คน คงไม่สามารถทำการถอดและประกอบเครื่องพิมพ์นั้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมดอย่างแท้จริง เพราะวิธีการเช่นนี้มักจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ส่วนใหญ่จึงมักจะทำกันเฉพาะเครื่องพิมพ์ชนิดป้อนม้วนที่มีราคาสูง และถ้ามีใครโฆษณาขายเครื่องมือสองที่ผ่านการรื้อและประกอบขึ้นมาใหม่ (remanufactured) อย่างน้อย เครื่องพิมพ์เครื่องนั้นต้องได้รับการเปลี่ยนอุปกรณ์
ที่ชำรุด เปลี่ยนชุดเฟือง เปลี่ยนโมและเปลี่ยนระบบไฟฟ้า

Recondition
คำพ้องของคำนี้ คนส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้คำว่า "refurbishment" ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด 21 ขั้นตอน ตั้งแต่การขนครื่องเข้าโรงงาน, การตรวจเช็ครายการของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามา,  การล้างทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง,  การตรวจสภาพโมผ้ายางและโมกดพิมพ์ทั้งก่อนและหลังการล้างทำความสะอาด ถ้าไม่ได้มาตรฐานก็ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโมใหม่,  การตรวจสภาพและซ่อมแซมตามรายการที่ทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กแต่ละรุ่น, การตรวจหาและเปลี่ยนชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่สึกหรอแต่ไม่อยู่ตามรายการ, การขนเครื่องพร้อมวิ่งเครื่องเพื่อตรวจสภาพการทำงานของเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมปรับปรุงโปรแกรมและระบบกลไกต่าง ๆ ตามรายการจากโรงงานไฮเดลเบิร์ก, เช็คการทำงานของเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ทั้งหมด, ปรับตั้งเครื่องพิมพ์ตามมาตรฐานคุณภาพงานพิมพ์ของไฮเดลเบิร์กเช่นปัญหา เม็ดซ้อนหรือขึ้นบั้งเวลาพิมพ์พื้นตาย, ตรวจเช็คการทำงานของ CPC และ CPTronic โดยเฉพาะการควบคุม ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น สวิทช์ที่ตรวจจับว่าฝากั้นถูกยกขึ้นหรือไม่, ปรับตั้งชุดหัวลมดูด โต๊ะวางกระดาษ โต๊ะ อนกระดาษ ฉากหน้า และฉากข้างตามมาตรฐานโรงงานไฮเดลเบิร์ก, ปรับตั้งลิ้นควบคุม การจ่ายหมึก, ปรับตั้งกริปเปอร์และหมอนตามมาตรฐานโรงงานไฮเดลเบิร์ก, ปรับตั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ชุดรับกระดาษขาออกตามมาตรฐานไฮเดลเบิร์กและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ, พิมพ์งานเพื่อตรวจคุณภาพการพิมพ์พร้อมการปรับตั้งทุกจุดอย่างละเอียดตามมาตรฐานไฮเดลเบิร์ก เมื่อผ่านขั้นตอนนี้ เครื่องจะพร้อมสำหรับการตรวจรับของลูกค้า, พิมพ์ GATF,  ตรวจสอบรีจีสเตอร์ สี เม็ดสกรีนที่บวมขึ้น,  พิมพ์พื้นตายเพื่อตรวจระยะกริปเปอร์จับกระดาษ, ลดแรงกดพิมพ์เพื่อตรวจสอบโมผ้ายางและโมกดพิมพ์, ตรวจเช็คการพิมพ์กลับหน้ากระดาษ (Perfecting), วิ่งเครื่องให้ลูกค้าตรวจรับโดยพิมพ์ GATF พื้นตาย พิมพ์โดยลดแรงกดพิมพ์และพิมพ์กลับหน้ากระดาษ (Perfecting) นอกจาก 21 ขั้นตอนนี้ ยังมีการถอดเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ วางบนฐานไม้ใส่คอนเทนเนอร์เพื่อส่งมอบให้ลูกค้า รวมไปถึงคำแนะนำในการเตรียมพื้นที่สำหรับวางเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ ต่าง ๆ การระบายความร้อนของตู้ทั้งหมด การติดตั้งตามมาตรฐานของโรงงานไฮเดลเบิร์ก การฝึกอบรมช่างพิมพ์ในการใช้เครื่องพิมพ์และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์พร้อมเอกสารต่างๆ เครื่องพิมพ์ที่ผ่านการกระบวนการดังกล่าว จะมีแผ่นป้ายรับประกันคุณภาพ เครื่องพิมพ์นี้จะมีการรับประกันทั้งอะไหล่และค่าแรง

คำแนะนำสำหรับการซื้อเครื่องพิมพ์มือสอง

1. กำหนดวงเงินไว้ล่วงหน้าและอย่าให้เกินวงเงินที่ตั้งเอาไว้
สำรวจสนนราคาของเครื่องที่ซื้อขายกันในท้องตลาด และกำหนดขนาดของเครื่องที่มีโครงการว่าจะซื้อ รวมถึงระบบอุปกรณ์ และจำนวนรอบพิมพ์  สำรวจไปให้ทั่ว หลาย ๆ ราย เพื่อที่จะได้นำข้อมูลและราคามาประเมินและเปรียบเทียบกัน

2. เช็คประวัติผู้ขาย
สอบถามผู้ขายว่าทำธุรกิจนี้มานานเพียงใด  สอบถามชื่อลูกค้าอ้างอิงที่เคยทำการซื้อขายกันมาก่อน  ติดต่อสอบถามลูกค้าที่ถูกอ้างอิงว่าผู้ขายรายนี้มีประวัติและการให้บริการเป็นเช่นใด และเมื่อซื้อเครื่องไปจากผู้ขาย รายนี้แล้วมีปัญหาใดบ้างหรือไม่

3. หาผู้สันทัดกรณีไปทำการทดสอบและประเมินเครื่องด้วยกัน
เป็นความคิดที่ดีที่จะไหว้วานหรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สันทัดกรณีให้เข้ามาตรวจสอบและประเมินสภาพเครื่องอย่างละเอียดแล้วสรุปรายงานสภาพของเครื่องที่จะซื้อ ผู้ประสานงานขายเครื่องพิมพ์มือสองของ ไฮเดลเบิร์กได้ตั้งข้อสังเกตว่า การให้ผู้สันทัดกรณีที่ไม่ใช่ช่างพิมพ์ของผู้ซื้อมาทำการประเมินนั้นมีข้อดีตรง ที่ผู้สันทัดกรณี จะไม่เอาความรู้สึกคุ้นเคยกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่เดิมมาเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์ที่กำลังจะซื้อใหม่ โดยผู้สันทัดกรณีจะสรุปความเห็นอย่างเป็นกลางได้มากที่สุด

4. ทำการพิมพ์ทดสอบ
ฟังดูแล้วก็น่าจะเข้าที แต่พอเอาเข้าจริงแล้ว ผู้ขายเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าบางครั้ง ช่างพิมพ์ก็ไม่ได้ทำการพิมพ์เพื่อทดสอบนี้อย่างจริงจัง ชนิดที่จะแสดงผลที่แท้จริงออกมาว่าเป็นเช่นไร ซึ่งแผ่นพิมพ์ ทดสอบของ GATF ก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบ ฉากพิมพ์ ความละเอียดของเม็ดสกรีน การควบคุมการปล่อยหมึก เม็ดสกรีนบวมได้ ทั้งนี้มีคำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ เพิ่มเติมอีกว่า การพิมพ์พื้นสีตายตลอดทั้งแผ่นพิมพ์นั้นเป็นวิธีที่ดีสำหรับ การทดสอบเพื่อทราบถึงตำแหน่งของโมพิมพ์ที่มีความชำรุดซึ่งไม่สามารถกระทำได้ด้วยวิธีการอื่นที่ดีไปกว่านี้ได้

5. รู้จักปฏิเสธ
ถ้าพบว่าเครื่องที่ซื้อมานั้น พิมพ์แล้วเกิดปัญหาเม็ดสกรีนซ้อน (doubling) ฉากไม่นิ่ง นั่นหมายถึงกระดูกชิ้นโตที่ไม่สามารถแก้ไขให้จบลงได้ง่าย ๆ และยังต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอีกด้วย ซึ่งจริง ๆ แล้ว ผู้ซื้อไม่ควรที่จะต้องมาเสียทั้งเงินและเวลา สำหรับเครื่องที่ซื้อมาอีก ในความเป็นจริงเครื่องที่ซื้อมานี้ควรจะใช้ทำเงินเสียด้วยซ้ำ เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นกับเครื่องเก่าที่จอดทิ้งไว้เป็นนานหลายเดือน โดยไม่มีการใช้งาน หรือไม่ก็เป็นพวกเครื่องที่ถูกถอดแยกออกจากกันเป็นชิ้น ๆ ก่อนที่จะมีใครมาซื้อ เพราะสถานการณ์เช่นนี้ มีแต่ตายลูกเดียว จึงขอแนะนำว่า
ไม่ควรซื้อเครื่องที่ถูกถอดแยกออกจากกันโดยไม่สามารถทำการพิมพ์ทดสอบ เพราะสถานการณ์เช่นนี้ มีแต่ตายลูกเดียว

Back to top

 พิมพ์

 
ห้องข่าว

สนใจข่าวสารล่าสุด สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ รายละเอียด...

© Heidelberger Druckmaschinen AG 

Heidelberg